Login Form

Login to access Cimbi private area.

Carlsbergfondets forskningspris bliver i år tildelt Professor og leder af Neurobiologisk Forskningsenhed på Rigshospitalet og Cimbi, Gitte Moos Knudsen, for sin forskning i menneskehjernens kommunikationssystemer.

GMK Carlsbergfondet billede BilledBladet

H.K.H. Kronprinsesse Mary forestod tirsdag d. 9. september overrækkelsen af Carlsbergfondets Forskningspriser 2014 på Ny Carlsberg Glyptotek, hvor både uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen og Carlsbergfondets bestyrelsesformand Flemming Besenbacher holdt tale til prismodtagerne.

Gitte Moos Knudsen arbejder i sin forskning med hjernens neurobiologi hos mennesker ved at anvende avancerede billeddannende systemer kombineret med adfærdsmæssige, biokemiske og genetiske målinger. Hendes forskning er stærkt tværvidenskabeligt forankret, og den fokuserer på forskelle i menneskehjernens kommunikationssystemer. Forskningen medvirker blandt andet til at kortlægge risikomarkører for udvikling af neuropsykiatriske sygdomme som for eksempel depression.

Forskningsprisen er på en million kroner, hvoraf de 750.000 kr. er øremærket til fremtidig forskning. Prisen bliver hvert år uddelt til to aktive forskere, der har bidraget afgørende til grundforskningen og nyder stor videnskabelig anerkendelse.

Professor, dr.phil. Jesper Ryberg, fra Roskilde Universitet var den anden modtager af prisen i år.